Category articles

เหล็กก่อสร้างแต่ละชนิทมีกี่แบบ อะไรบ้าง?

เหล็กก่อสร้างแต่ละชนิทมีกี่แบบ อะไรบ้าง? เหล็กเป็นวัสดุที่สำคัญมากในการก่อสร้าง โดยมีการนำมาใช้ในหลายส่วนของโครงสร้างอาคาร เช่น เสา คาน พื้น และหลังคา เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้ได้โครงสร้างอาคารที่มีความแข็งแรงและปลอดภัย เหล็กเส้น คืออะไร เหล็กเส้น คือเหล็กเส้นเป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง มีลักษณะเป็นแท่งกลมยาว ผลิตจากเหล็กกล้า โดยมีส่วนผสมของคาร์บอนต่ำ เหล็กเส้นมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อแรงดึงและแรงอัดสูง จึงนิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ เช่น เสา คาน พื้น และผนัง เหล็กเส้นแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ เหล็กเส้นกลมรี (Round Bar) เป็นเหล็กเส้นที่มีลักษณะเป็นแท่งกลมเรียบ ผิวเรียบ ไม่มีเกลียว นิยมใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่น การทำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กเส้นเกลียว…