OUR PRODUCTS

เหล็กที่มีคูณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาเป็นมิตร

ที่ฮาชิ สตีล กรุ๊ป จัดจำหน่ายทั้งเหล็กเส้น เหล็กเฮชบีม ไวด์แฟลงจ์ และเหล็กรูปพรรณ

เหล็กเส้น

จัดจำหน่ายทั้งเหล็กเส้นกลม และเหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็ก Wide Flange

จัดจำหน่ายทั้งเหล็กไวด์แฟรงจ์

เหล็กรูปพรรณ

จัดจำหน่ายเหล็กรูปพรรณหลากหลายชนิด

เหล็ก H-BEAM

จัดจำหน่ายเหล็กเอชบีม

เหล็ก I-BEAM

จัดจำหน่ายเหล็กไอบีม