ABOUT OUR COMPANY

HACHI STEEL GROUP Co. Ltd.

จัดจำหน่ายเหล็กเส้น เหล็กเฮชบีม ไวด์แฟลงจ์ (H-Beam Wide-Flange) และเหล็กรูปพรรณ

ฮาชิ สตีล กรุ๊ป ดำเนินการด้านธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งเหล็กเส้น- เหล็กรูปพรรณมายาวนาน มุ่งเน้นถึงคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน ใส่ใจถึงราคา การบริการทั้งในด้านจัดส่งและการให้คำปรึกษาพื้นฐานในการใช้สินค้า ควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการผลิตและการขึ้นรูปเหล็กเส้น-เหล็กรูปพรรณ ทำให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและได้ข้อมูลที่แม่นยำทุกครั้ง

ประสบการณ์

0 ปี

พาร์ทเนอร์

0

จำนวนลูกค้า

0 k

สิ่งที่เราทำ?

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฮาชิ สตีล กรุ๊ป ได้ส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าหลากหลายแห่ง