เหล็ก I-BEAM

บริษัท ฮาชิ สตีล กรุ๊ป จำกัด
จัดจำหน่ายเหล็กก่อสร้างทุกชนิด จากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำรายใหญ่ของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) และใบ Certificate รับรองคุณภาพของเหล็กทุกชนิด

ตารางรายละเอียดเหล็ก I-BEAM

เหล็ก I-BEAM เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานโครงสร้าง เป็นเหล็กที่มีรูปร่างเป็นตัว I ที่มีแนวยาวเป็นแนวตั้งและแนวนอน มีส่วนที่หนาและแข็งแรงเป็นพิเศษ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้เป็นขายึด โครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทานต่อการรับน้ำหนักหนัก ส่วนใหญ่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร เช่น โครงสร้างของอาคารสูง สะพาน เรือนก่อสร้าง เป็นต้น การเลือกใช้เหล็ก I-BEAM จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักและโหลดที่ต้องรับของโครงสร้างนั้น ๆ และมีการคำนึงถึงประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและความปลอดภัยด้วย

Sectional Dimension (mm) Weight Sectional Area cm2
H x B t1 t2 r1 r2 kg/m kg/6m
150 x 75 5.5 9.5 9 4.5 17.1 102.60 21.83
200 x 100 7.0 1.0 10 5.0 26.0 156.00 33.06
200 x 150 9.0 16.0 15 7.5 50.4 302.40 64.16
250 x 125 7.5 12.5 12 6.0 38.3 229.80 48.79
  10.0 19.0 21 10.5 55.5 333.00 70.73
300 x 150 8.0 13.0 12 6.0 48.3 289.80 61.58
  10.0 18.5 19 9.5 65.5 393.00 83.47
  11.5 22.0 23 11.5 76.8 460.80 97.88
350 x 150 9.0 15.0 13 6.5 58.5 351.00 74.58
  12.0 24.0 25 12.5 87.2 523.20 111.1
400 x 150 10.0 18.0 17 8.5 72.0 432.00 91.73
  12.5 25.0 27 13.5 95.8 574.80 122.1
400 x 175 11.0 20.0 19 9.5 91.7 550.20 116.8
  13.0 26.0 27 13..5 115.0 690.00 146.1
600 x 190 13.0 25.0 25 12.5 133.0 798.00 169.4
  16.0 35.0 38 19.0 176.0 1056.00 224.5