เหล็กรูปพรรณ

บริษัท ฮาชิ สตีล กรุ๊ป จำกัด
จัดจำหน่ายเหล็กก่อสร้างทุกชนิด จากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำรายใหญ่ของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) และใบ Certificate รับรองคุณภาพของเหล็กทุกชนิด

ตารางรายละเอียดเหล็กรูปพรรณ ANGLES

Size Thickness Weight Radius of Fillet Sectional Area cm2
H x B (mm) t (mm) kg/m kg/6m r (mm)
20 x 20 3 0.88 5.28 4.0 1.13
25 x 25 3 1.12 6.72 4.0 1.43
  5 1.77 10.62 4.0 2.26
30 x 30 3 1.36 8.16 4.0 1.73
  5 2.18 13.08 4.0 2.78
40 x 40 3 1.83 10.98 4.5 2.34
  4 2.42 14.52 4.5 3.08
  5 2.95 17.70 4.5 3.76
  6 3.52 21.12 4.5 4.48
50 x 50 4 3.06 18.36 6.5 3.89
  5 3.77 22.62 6.5 4.80
  6 4.43 26.58 6.5 5.64
65 x 65 5 5.00 30.00 8.5 6.37
  6 5.91 35.46 8.5 7.53
  8 7.66 45.96 8.5 9.76
75 x 75 6 6.85 41.10 8.5 8.73
  9 9.96 59.76 8.5 12.63
  12 13.00 78.00 8.5 16.56
90 x 90 7 9.59 57.54 10.0 12.22
  10 13.30 79.80 10.0 17.00
100 x 100 7 10.70 64.20 10.0 13.62
  10 14.90 89.40 10.0 19.00
  12 17.80 106.80 10.0 22.70
120 x 120 8 14.70 88.20 12.0 18.67
130 x 130 9 17.90 107.40 12.0 22.74
  12 23.40 140.40 12.0 29.76
  15 28.80 172.80 12.0 36.75
150 x 150 12 27.30 163.80 14.0 34.77
  15 33.60 201.60 14.0 42.74
  19 41.90 251.40 14.0 53.38
175 x 175 12 31.80 190.80 15.0 40.52
  15 39.40 236.40 15.0 50.21
200 x 200 15 45.30 271.80 17.0 57.75
  20 59.70 358.20 17.0 76.00
  25 73.60 441.60 17.0 93.75
250 x 250 25 93.70 562.20 24.0 119.4
  35 128.00 768.00 24.0 162.6

ตารางรายละเอียดเหล็กรูปพรรณ CHANNELS

Sectional Dimension (mm) Weight Sectional Area cm2
H x B t1 t2 r1 r2 kg/m kg/6m
50 x 25 5.0 6.0 6 3.0 3.86 23.16 4.92
75 x 40 5.0 7.0 8 4.0 6.92 41.52 8.82
100 x 50 5.0 7.5 8 4.0 9.36 56.16 11.92
125 x 65 6.0 8.0 8 4.0 13.40 80.40 17.11
150 x 75 6.5 10.0 10 5.0 18.60 111.60 23.71
  9.0 12.5 15 7.5 24.00 144.00 30.59
180 x 75 7.0 10.5 11 5.5 21.40 128.40 27.20
200 x 80 7.5 11.0 12 6.0 24.60 147.60 31.33
200 x 90 8.0 13.5 14 7.0 30.30 181.80 38.65
250 x 90 9.0 13.0 14 7.0 34.60 207.60 44.07
  11.0 14.5 17 8.5 40.20 241.20 51.17
300 x 90 9.0 13.0 14 7.0 38.10 228.60 48.57
  10.0 15.5 19 9.5 43.80 262.80 55.74
  12.0 16.0 19 9.5 48.60 291.60 61.90
380 x 100 10.5 16.0 18 9.0 54.50 327.00 69.39
  13.0 16.5 18 9.0 62.00 372.00 78.96
  13.0 20.0 24 12.0 67.30 403.80 85.71

ตารางรายละเอียดเหล็กรูปพรรณ LIGHT LIP CHANNEL

Dimension (mm) Thickness (mm) Weight Sectional Area cm2
H x A x C T kg/m kg/6m
60 x 30 x 10 2.3 2.25 13.50 2.872
75 x 45 x 15 2.3 3.25 19.50 4.137
100 x 50 x 20 2.3 4.06 24.36 5.172
  3.2 5.50 33.00 7.007
125 x 50 x 20 2.3 4.51 27.06 5.747
  3.2 6.19 37.14 7.807
150 x 50 x 20 2.3 4.96 29.76 6.322
  3.2 6.76 40.56 8.607
150 x 65 x 20 3.2 7.51 45.06 9.567
150 x 75 x 20 3.2 8.01 48.06 10.21
  4.0 9.85 59.10 12.55
  4.5 11.00 66.00 13.97
150 x 75 x 25 3.2 8.27 49.62 10.53
  4.0 10.20 61.20 12.95
  4.5 11.30 67.80 14.42
200 x 75 x 20 3.2 9.27 55.62 11.81
  4.0 11.40 68.40 14.55
200 x 75 x 25 3.2 9.52 57.12 12.13
  4.5 13.10 78.60 16.67
250 x 75 x 25 4.5 14.90 89.40 18.92

ตารางรายละเอียดเหล็กรูปพรรณ CHECKERED PLATES

Thickness (mm) Weight x Length
Weight of One Plate (kg)
4' x 8' (1219 x 2438) 5' x 10' (1524 x 3048)
2.0 52  
3.0 75 115
4.0 98 151
4.5 110 170
6.0 145 227
9.0 215 333

ตารางรายละเอียดเหล็กรูปพรรณ PIPE

Nominal Dimension (mm) Outside Diameter Thickness Weight Sectional Area cm2
d (mm) t (mm) kg/m kg/6m
15 21.7 2.3 0.972 5.83 1.38
20 27.2 2.3 1.40 8.40 1.78
25 34.0 2.3 1.81 10.86 2.30
32 42.7 2.3 2.28 13.68 2.90
40 48.6 2.3 2.62 15.72 3.33
    3.2 3.51 21.06 4.54
50 60.5 3.2 4.51 27.06 5.74
    4.0 5.57 33.42 7.10
65 76.3 3.2 5.76 34.56 7.34
    4.0 7.13 42.78 9.09
80 89.1 3.2 6.78 40.68 8.64
    4.0 8.38 50.28 10.69
90 101.6 3.2 7.77 46.62 9.89
    4.0 9.63 57.78 12.26
100 114.3 3.2 8.77 52.62 11.17
    4.5 12.19 73.14 15.52
    6.0 16.02 96.12 20.40
125 139.8 4.5 15.00 90.00 19.13
    6.0 19.80 118.80 25.22
150 165.2 4.5 17.86 107.16 22.75
    6.0 23.60 141.60 30.03

ตารางรายละเอียดเหล็กรูปพรรณ RECTANGULAR TUBE

Size (mm) Thickness Weight Sectional Area cm2
D X B t (mm) kg/m kg/6m
50 x 25 2.3 2.440 14.64 3.101
  3.2 3.24 19.44 4.126
60 x 30 2.3 2.98 17.88 3.791
  3.2 3.99 23.94 5.086
75 x 38 2.3 3.81 22.86 4.850
  3.2 5.15 30.90 6.558
75 x 45 2.3 4.06 24.36 5.171
  3.2 5.50 33.00 7.006
100 x 50 2.3 5.14 30.84 6.551
  3.2 7.01 42.06 8.926
  4.5 9.55 57.30 12.160
125 x 75 2.3 6.95 41.70 8.851
  3.2 9.52 57.12 12.120
  4.5 13.10 78.60 16.660
150 x 75 3.2 10.80 64.80 13.720
  4.5 14.85 89.10 18.910
150 x 100 3.2 12.03 72.18 15.320
  4.5 16.62 99.72 21.160
  6.0 21.70 130.20 27.630

ตารางรายละเอียดเหล็กรูปพรรณ SQUARE TUBE

Size (mm) Thickness Weight Sectional Area cm2
D X D t (mm) kg/m kg/6m
25 x 25 2.3 1.53 9.18 1.950
  3.2 1.98 11.88 2.526
32 x 32 2.3 2.04 12.24 2.595
  3.2 2.69 16.14 3.422
38 x 38 2.3 2.47 14.82 3.147
  3.2 3.29 19.74 4.190
50 x 50 2.3 3.34 20.04 4.521
  3.2 4.50 27.00 5.726
60 x 60 2.3 4.06 24.36 5.171
  3.2 5.50 33.00 7.006
75 x 75 2.3 5.14 30.84 6.551
  3.2 7.01 42.06 8.926
  4.5 9.55 57.30 12.160
90 x 90 3.2 8.51 51.06 10.840
  4.5 11.67 70.02 14.860
100 x 100 2.3 6.95 41.70 8.851
  3.2 9.52 57.12 12.130
  4.5 13.10 78.60 16.660
150 x 150 4.5 20.10 120.60 25.660
  6.0 26.40 158.40 33.630

ตารางรายละเอียดเหล็กรูปพรรณ PLATE

Thickness (mm) Weight x Length
Weight of One Plate (kg)
4' x 8' (1219 x 2438) 5' x 10' (1524 x 3048) 5' x 20' (1524 x 6096)
1.2 28.0    
1.4 33.0  
2.0 46.7  
2.3 53.7  
2.5 58.3  
3.0 70.0 109.4 218.7
3.2 74.7 117.0 234.0
4.0 93.3 146.0 292.0
4.5 105.0 164.0 328.0
5.0 117.0 182.3 365.0
6.0 140.0 319.0 438.0
8.0 187.0 393.0 583.0
9.0 210.0 328.0 656.0
10.0 233.3 365.0 729.0
12.0 280.0 438.0 875.0
15.0 350.0 547.0 1094.0
16.0 373.0 584.0 1167.0
19.0 444.0 693.0 1386.0
20.0 467.0 729.0 1459.0
22.5 513.0 802.0 1604.0
25.0 583.0 912.0 1823.0
28.0 653.0 1021.0 2042.0
30.0 700.0 1094.0 2188.0
32.0 747.0 1167.0 2334.0
38.0 887.0 1385.0 2771.0