เหล็กก่อสร้างแต่ละชนิทมีกี่แบบ อะไรบ้าง?

เหล็กก่อสร้างแต่ละชนิทมีกี่แบบ อะไรบ้าง? เหล็กเป็นวัสดุที่สำคัญมากในการก่อสร้าง โดยมีการนำมาใช้ในหลายส่วนของโครงสร้างอาคาร เช่น เสา คาน พื้น และหลังคา…