เหล็ก H-BEAM

บริษัท ฮาชิ สตีล กรุ๊ป จำกัด
จัดจำหน่ายเหล็กก่อสร้างทุกชนิด จากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำรายใหญ่ของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) และใบ Certificate รับรองคุณภาพของเหล็กทุกชนิด

ตารางรายละเอียดเหล็ก H-BEAM

เหล็ก I-BEAM เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานโครงสร้าง เป็นเหล็กที่มีรูปร่างเป็นตัว I ที่มีแนวยาวเป็นแนวตั้งและแนวนอน มีส่วนที่หนาและแข็งแรงเป็นพิเศษ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้เป็นขายึด โครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทานต่อการรับน้ำหนักหนัก ส่วนใหญ่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร เช่น โครงสร้างของอาคารสูง สะพาน เรือนก่อสร้าง เป็นต้น การเลือกใช้เหล็ก I-BEAM จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักและโหลดที่ต้องรับของโครงสร้างนั้น ๆ และมีการคำนึงถึงประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและความปลอดภัยด้วย

Sectional Dimension (mm) Weight Sectional Area cm2
Normal Size H x B t1 t2 r kg/m kg/6m
100 x 100 100 x100 6.0 8 10 7.2 103.20 21.9
125 x 125 125 x 125 6.5 9 10 23.8 142.80 30.31
150 x 150 150 x 150 7.0 10 11 31.5 189.00 40.14
175 x 175 175 x 175 7.5 11 12 40.2 241.20 51.2
200 x 200 200 x 200 8.0 12 13 49.9 299.40 63.53
250 x 250 250 x 250 9.0 14 16 72.4 434.40 92.18
300 x 300 300 x 300 10.0 15 18 94.0 564.00 119.8
350 x 350 350 x 350 12.0 19 20 137.0 822.00 173.9
400 x 400 400 x 400 13.0 21 22 172.0 1032.00 218.7